آرشیو اسفند ماه 1398

بازاریابی آنلاین

من را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

خرپا
:خرپای ساده از اتصال چند میله مستقیم که به طور مفصلی به هم متصل شده به طوری که شبکه های مثلثی به وجود می آورد تشکیل می گردد. ضمنا نیرو های وارد بر خر پاها بایستی حتما در محل اتصالات مفصلها به خر پا وارد شوند .

اصول ساخت خرپا :‌چون در خرپاها فرض می شود که اعضا در انتهای خود به اعضای دیگر لولا شده اند . بنابراین ((شکل مثلثی))تنها شکل پایدار خواهد بود . اگر شبکه در یک صفحه واقع باشد ، خرپا را ((خرپای صفحه ای ))واگر شبکه فضایی باشد خرپای حاصل را ((خر پای فضایی))می گویند . شبکه هایی که به صورت چهار عضو یا بیشتر باشند ،پایدار نیستند و تحت تاثیر نیرو های مؤثر فرو می ریزند .

کاربرد خرپاها : خرپاها از مفید ترین فرم ساختمانی هستند که در انواع ساختمانها وماشینها به کار می روند. ساختمانهای خرپایی،در مقابل نیروهای واردآمده مقاومت بسیاری دارند واز لحاظ اقتصادی نیز ساختن آنها مقرون به صرفه است .اتصال میله های خرپاها به یکدیگر چنانچه فلزی باشند ،به وسیله میخ وپیچ انجام می گیرد .وچنانچه خرپای چوبی باشد،اتصالات آنها به سقفهای با دهانه های زیاد ونیز پله ها به کار می برند. بعضی از ماشینهای سنگین ،مثل جرثقیلها،نیز از خرپا استفاده می شود.خرپاها ضمن داشتن مقاومت زیاد،از نظر وزن سبک هستند. استخوانبندی بال بعضی از پرندگان که برای پرواز باید سبک باشند،به صورت خرپا تکوین یافته است .اسکلت بندی هواپیماها را نیز به همین علت از نوع خرپایی انتخاب می کنند.

پروفیل های رایج در خرپا سازی :
در خرپاسازی میتوان بر حسب مورد از پروفیلهای فولادی مختلف استفاده کرد.۱-استفاده از پروفیلهای در خرپاهای سبک به نحوی که وترهای بالایی وپایینی از I وقطرهایL استفاده میL و و L به طوری که وترهای بالایی وپایینیشود .۲-استفاده از پروفیلهای IPE یا IPB و از I واعضای قائم از IPE یا IPB وقطریها از ۲L پشت به پشت .

۳-استفاده از پروفیلهای مثل IPEIو ۲ [ .۴-در طراحی خرپاهای بسیار سنگین از پروفیلهای IPB استفاده می‌کنند ولی وترهای بالایی و پایینی به صورت افقی است.

۵-امروزه به کمک تکنیک نورد کردن پروفیلهای قوطی مربع و مربع مستطیل بسیار ساده شده است و هیچ‌گونه اضافه قیمت ساخت برای این نوع پروفیلها در مقایسه با دیگر پروفیلها در خرپاسازی وجود ندارد.

۶- ازپرو فیل های لوله ای شکل در خرپا سازی استفاده می شود . تنها مشکل در استفاده از این نوع پروفیل ها بریدن وجفت و جور کردن قطعات به یکدیگر است . استفاده از این نوع پروفیل در صنایع جرثقیل سازی اهمیت بسیار دارد.

اجزای تشکیل دهنده خرپا عبا رتند از : نیروی وارد از لاپه- عضو قطری، عضو قا ئم ، وتر بالایی (کنش) وتر پایینی (عضو مورب زرین)وتر بالایی(عضو مورب بالایی)

اتصالات در خرپا ها :اعضای خر پاها به وسیله جوش ، پیچ و مهره ویا پرچ به یکدیگر متصل می شوند اتصال اعضا گاهی به مستقیم وگاهی به مسیله ورقی موسوم به ورق اتصال صورت می گیرد :بنا براین در عمل نه تنها حالت اتصال مفصلی در انتهای اعضا وجود ندارد، بلکه پیوند آنها به یکدیگروبه ورق اتصال از گیرداری قابل ملا حظه ای نیز برخوردار است . توجه به نکاتی خاص موجب می شود که فرض اتصال مفصلی و نیرو ی محوری خالص در اعضای خرپا ها واقعیت بیشتری پیدا کند . از مهمترین ملا حظات در این مورد آن است که در طرح خرپا سعی شود تا امتداد محور میله ها از نقطه مشترکی بگذرد . همچنین اعمال نیرو های خا رجی به محل گروه ها از شرایط دیگر این فرض می باشد .

ورقه های اتصال در خرپا : ورق اتصال در خرپا با توجه به فرم اعضای آن بدست می آید .یکی از مسائلی که گاهی در اتصالات خرپا ها پیش می آید خمش ورق اتصال است . خمش ورق اتصال در بعضی موارد موجب تغییر فرم و کج شدن خرپا واحتمالا خرابی آن می شود . بسیاری از خر ابیهای ساختمانهای خرپایی به علت اتصال ضعیف (جوش یا پرچ یا پیچ )و خمش ورق اتصال اتفاق افتاده است . گسیختگی جوش ، پارگی ورق و برش پیچ وپرچها را نیز باید از ضایعات اتصالات ضعیف خرپا ها به شمار آورد.

لاپه ریزی روی خرپاها، تیرچه و مهار کردن آنها : خر پا ها یا قابهای خرپایی معمولا به فواصل ۳تا۶ متر از یکدیگر انتخاب می شوند وبر روی آنها تیر های (لاپه) در امتداد عمو د برصفحه خرپا ها ویا قابهای خر پایی قرار داده می شود . برای نمونه قاب ساختمانی از این نوع با تیر های طو لی و عرضی متکی بر آنها در شکل نشان داده شده است . بهتر است لاپه ها روی گره های خر پا قرار گیرند . باد بند وانوع آن در ساختمانهای خر پایی : تعریف : به طور کلی باد بند عبارتند از مجموعه میله ها ویا پرو فیل هایی ( کشها و مهار ها ) است که نو عا به صورت ضربدری قا بهای ساختمانی را بهم متصل می کند . چون مقاومت قابهای خر پایی در برابر نیروهای عمود بر صفحه قابهابسیار کم است ، لذا برای بالا بردن مقاومت ساختمان در امتدادعمود بر قابهای خرپایی، از عناصر ساختمانی دیگری به نام ( باد بند) یا ((مهارهای جانبی ))استفاده می کنند ، فلسفه وجودی باربند جانبی آن است که به نحوی مقاومت مقاومت سیستم قابها را در جهت عمود بر قابها افزایش دهد. سیستم باد بند عبارتند از مجموعه ای از کشها یا مهارهایی که به طور ضربدری قابها را به هم متصل می‌سازد . در این حالت قابهای انتهای ساختمان توسط باد بندها به اولین قاب درونی متصل شده‌اند . این ترتیب تقویت برای ایجاد استحکام جانبی مناسب است و عملکرد آن به این صورت است که سیستم قابهای خرپایی به این وسیله به هم متصل می‌شود و حالت قفسه‌ای را پیدا می‌کند . این قفسه در جهات مختلف تحت اثر نیروهای جانبی دارای صلبیت و پایداری است و واژگون نمی‌شود ، در مواردی نیز سیستم بادبند را هر چند دهنه قاب در میان ، بین دو قاب انجام می‌دهند.چپ و راستها را می‌توان در سطح میله‌های بالایی خرپا یا در سطح میله‌های پایینی خرپا قرار داد.
خرپای فضایی:
یکی از مقاومترین و جالبترین سازه‌ها ی شبکه فضایی (( حقیقی )) یا خرپای فضایی است . از خرپاهای فضایی ، به علت سختی و استحکام زیادی که دارند ، برای پوشش فضاهای کارخانه‌ها ، نمایشگاها ،استخرها و … استفاده می‌شود . در عمل از این سیستم برای پوشاندن سقفهایی به مساحت ۹۰*۹۰ بدون بهره‌گیری از ستون استفاده می‌کنند . در طی سالهای اخیر از شبکه‌های دو لایه‌ای که یک یا هر دو لایه آنها از شش ضلعی‌هایی تشکیل می‌‌شود ، برای احداث بام استفاده‌ شده است . جنس و نوع پروفیلهای به کار رفته در خرپاهای فضایی ممکن است لوله فلزی ، آلومینیومی ،نبشی و یا قوطی باشد که اتصالات به صورت مفصلی است

خرپا سازه‌ای صلب از واحد‌های مثلثی شکل است که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده است. خرپا‌ها توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری را دارند.

خرپاها از جملهٔ ساده‌ترین اعضاء باربر سازه‌ها هستند که در کل به عنوان اعضاء خمشی عمل نموده و در سقف‌ها، پل‌ها، و سازه‌های هوا و فضا مورد استفاده قرار می‌گیرند. دراین گونه سازه‌ها به علت عدم وجود نیروی برشی و لنگر خمشی در تک تک اعضاء متشکله مثلث‌ها اتصالات باید به صورت مفصلی مدل شود.

خرپا بر حسب تعریف از مجموعه‌ای از اعضا‌یی بوجود می‌آید که همگی در یک صفحه قرار داشته و ترکیب آنها یک شبکه مثلثی ایجاد نماید. چون در خرپا‌ها فرض می‌شود که اعضا در انتهای خود به اعضای دیگر لولا شده‌اند بنابر این شکل مثلثی تنها شکل پایدار خواهد بود.

شرکت اپیک گیمز اعلام کرد که تنظیمات نشانه‌گیری Legacy Controls که به بازیکنانی که از گیم‌پد استفاده می‌کردند نیز یک Aim Assist ارائه می‌داد، روز جمعه از این بازی حذف می‌شود.

سازندگان بازی فورتنایت اعلام کردند که به منظور بهبود بخشیدن به سیستم Aim Assist بازی، قصد دارند که طرح کنترل سنتی دوربین را به‌طور کلی از بازی حذف کنند. این تنظیمات در پاییز امسال به منظور متعادل ساختن بازی بین پلتفرم‌ها و انواع کنترلر‌ها معرفی شده بودند. 
به‌طور کلی، استفاده از ماوس و کیبورد در پی سی امکان نشانه‌گیری دقیق‌تری را نسبت به گیم‌پدهای مختلف ایجاد می‌کند. هدف Aim Assist، ازبین‌بردن این نابرابری بین این دو بود؛ اما بعضی بازیکنان راهی برای سوء استفاده از این قابلیت و ردیابی دشمنان از پشت دیوارها، دود و دیگر موانع یافته بودند. 

به‌گفته‌ی Epic Games، زمانی‌که Legacy Look Controls در تاریخ ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) از بازی حذف شود، میزان حساسیت کنترل (Sensitivity) بازیکنانی که هنوز آن را غیرفعال نکرده‌اند، به حالت پیش‌فرض سیستم جدید باز می‌گردد. افرادی که قصد دارند حساسیت تنظیمات قبلی را نگاه دارند، باید از گزینه‌ی Copy From Legacy در منوی تنظیمات کنترلر استفاده کنند و سپس گزینه‌ی Use Legacy Look Controls را غیرفعال کنند.

آپدیت Fortnite در ابتدای اکتبر قصد متعادل سازی سیستم حریف‌یابی (مچ میکینگ) بین کنترل‌های مختلف را داشت. تنظیمات Legacy در آن زمان موجود شدند و اپیک گیمز سعی داشت که بازیکنان را به استفاده طرح جدید کنترل‌ها مجاب کنند، اما به نظر می‌رسد که طرفداران علاقه‌ی زیادی به آن نشان ندادند.

منبع : https://www.polygon.com/fortnite/2020/3/7/21169193/fortnite-legacy-controls-aim-assist-removed-update-patch-pc-ps4-xbox-one

مدیر حقوقی گوگل در پستی وبلاگی دلایل ارائه‌‌نشدن اپلیکیشن‌های این شرکت در گوشی‌های جدید هواوی را کاملا شرح داد.

گوگل بالاخره به پرسش‌های کاربران درباره‌ی رفتارش با هواوی پاسخ داد. اهالی مانتین‌ویو از سال گذشته ارائه‌ی اپلیکیشن‌های پیش‌فرض در گوشی‌های هواوی را متوقف کرده‌اند که مشکلات زیادی برای غول چینی دنیای گوشی‌های هوشمند و کاربرانش ایجاد کرده است. اگرچه هواوی راهکارهای متعددی برای دورزدن محدودیت‌های پیش‌آمده توسعه داد، به‌هرحال تجربه‌ی کاربری در گوشی‌های جدید اندرویدی این شرکت به کیفیت گذشته و رقابتی با دیگر محصولات نیست. گوگل در پستی وبلاگی دلیل اتخاذ سیاست جدید و ارائه‌‌‌نکردن اپلیکیشن‌های پیش‌فرض خود مانند گوگل مپس را شرح داد که درادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانیم.

دولت آمریکا در ۱۶ مه ۲۰۱۹ هواوی را در فهرست سیاه تحریم قرار داد و تصمیم دولت تمامی شرکت‌های آمریکایی اعم از گوگل را از همکاری با چین منع می‌کند. به‌بیان دیگر، گوگل نمی‌تواند در تولید و ساخت گوشی‌های جدید با هواوی همکاری کند؛ درنتیجه اجازه‌ ندارد سرویس‌های اختصاصی خود همچون جی‌میل و یوتیوب و پلی‌استور را به‌صورت پیش‌فرض یا دانلودی در گوشی‌های هواوی ارائه ندهد.

گوگل پس از تصمیم دولت آمریکا و ابلاغ دستورهای ممنوعیت، تمرکز خود را روی حفظ امنیت کاربران خود در میلیون‌ها گوشی هوشمند هواوی در سرتاسر جهان معطوف کرد. گوگل با هماهنگی مقام‌های دولتی، همکاری‌اش برای ارائه‌ی به‌روزرسانی‌های امنیتی سرویس‌ها در گوشی‌های موجود با هواوی را ادامه داد. این غول دنیای جست‌وجو در خبری جدید می‌گوید این همکاری را تاحدممکن و زمان ارائه‌ی مجوز دولت ادامه خواهد داد. درحال‌حاضر، دولت آمریکا به اهالی مانتین‌ویو اجازه می‌دهد خدمات خود را برای گوشی‌های عرضه‌شده‌ی پیش از ۱۶ مه ۲۰۱۹ ارائه کنند.

کاربران از سرتاسر جهان نگرانی‌های متعددی درباره‌ی استفاده از سرویس‌های گوگل روی گوشی‌های هوشمند هواوی مطرح کرده‌اند. آن‌ها سؤال‌هایی درباره‌ی دستگاه‌های جدید هواوی می‌پرسند که پس از ۱۶ مه سال گذشته معرفی شده و اکنون به نقاط گوناگون جهان رسیده‌اند. کاربران می‌پرسند استفاده از سرویس‌های گوگل به‌هیچ‌وجه در گوشی‌های جدید هواوی مجاز نیست؟ گوگل برای پاسخ به همین سؤال‌ها، اطلاعیه‌ای جدید منتشر کرد.

گوگل می‌گوید طبق دستور دولت آمریکا، نصب پیش‌فرض سرویس‌های این شرکت روی گوشی‌های جدید هواوی و نصب از راه‌های دیگر ممکن نیست. گوگل برای حفظ امنیت کاربرانش سرویس‌هایی همچون گوگل‌پلی استور و گوگل‌پلی پروتکت و اپلیکیشن‌های اصلی مانند جی‌میل و یوتیوب و مپس را تنها در دستگاه‌هایی عرضه می‌کند که تأییدیه‌ی Play Protect داشته باشند. دستگاه‌هایی که برای دریافت تأییدیه‌ی مذکور اقدام می‌کنند، در آزمایش‌های متعدد امنیتی بررسی می‌شوند و هماهنگی آن‌ها با اندروید و اپلیکیشن‌ها را نیز گوگل آزمایش می‌کند. دلیل انجام آزمایش‌ها و ایجاد تأییدیه‌ی مذکور اطمینان از حفاظت بیشتر از داده‌های کاربران و اطلاعات موجود در اپلیکیشن‌ها است. به‌علاوه دستگاه‌های تأییدشده در زمان عرضه از کارخانه به اپلیکیشن Play Protect مجهز خواهند بود که نقش سپر دفاعی را ایفا می‌کند.

به‌کارگیری پلی‌پروتکت استراتژی قدیمی و طولانی‌مدت گوگل برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران بوده است و برای همه‌ی تولیدکننده‌های گوشی اندرویدی اجرا می‌شود. تحریم‌های دولت آمریکا علیه هواوی باعث شد گوشی‌های جدید هواوی امکان ورود به چرخه‌ی تأیید را نداشته باشند؛ درنتیجه، به اپلیکیشن پلی‌پروتکت نیز مجهز نیستند. بنابراین، دستگاه‌‌های جدید هواوی در دسته‌ی تأییدنشده قرار می‌گیرند و امکان بهره‌برداری استفاده از اپلیکیشن‌های اختصاصی گوگل را ندارند.

منبع : https://support.google.com/android/thread/29434011?hl=en